«Doimiy ko‘rgazma» Xorazm sopolchiligi

Ushbu ko‘rgazma 2010y. Ko‘hna Ark saroyining «Devonxona» qismida tashkil topgan. Tematik – ekspozitsion rejaning muallifi katta ilmiy xodim Bobojanov D.

Hammasi bo‘lib ko‘rgazmada Xorazm hunarmandlarining qadimgi davrlardan hozirgi kunimizgacha bo‘lgan sopolchilik sohasiga doir 284 eksponat joy olgan.

Qurilish sanasi XIX asr.

Maydoni : 85 kv.m.