Хоразм санъати дарғалари

            Жорий йилнинг 13 август куни Хива шахар Ичан-Калъа Давлат музей қўрикхонаси "Хоразм мусика тарихи", бўлими илмий ходимлари тамонидан - Урганч шахар М Харратов номли мусиқа ва санъат коллежида ўзбек қўшиқчилик санъатига муносиб хисса кўшган Узбекистон, Қаракалпоғистон Республикаларида хизмат кўрсатган артист - довудий овоз сохиби Рахматжон Қурбонов тавллудининг 60 йиллиги муносабати билан кўчма кўргазма ва бадиий марифий кеча ўтказилди.

            Кучма кургазма ва бадиий марифий кечани ўтказишдан максад - Президентимиз тамонидан илгари сурилган 5 та мухим ташаббус доирасида ёш авлод онгига миллий кадирятларимизни сингдириш, аждодлардан авлодларга ўтиб келаётган тарихимизга, санъатимизга мехр уйготиш шунингдек ёшларни буш вактларини самарали ташкил этиш, ёшларни миллий санъатга бўлган иштиёкини ошириб улар қалбида Она ватанга бўлган мехр мухаббат туйгусини уйғотишдир.