Polvon qori minorasi

1905 yilda qurilgan U yirik Xivalik savdogar Polvon qori tomonidan qurilgan bo‘lib, XX asr boshlaridagi uslub bo‘yicha, ya’ni kesik konus shaklida Evropa uslubida madrasasi bilan birgalikda kurilgan. Bu Dishon Qal’adagi eng monumental minoradir. U sharqdan g‘arbga cho‘zilib kelgan Ichon Qal’a minoralari silsilasi bilan uzviy bog‘liq.

Balandligi - 21 metr.