Qozixona

Xon saroyi Ko‘hna Ark oldida qurilgan ushbu ikki xonali kichik imorat xonlik davrida qorovullar boshlig‘ining xonasi vazifasini bajargan. Bu   bosh qorovulxonaga     kechalari darvozalar berkitilgach, ushlangan notanish shaxslar keltirilib, ertalab shaxsi aniqlanguncha ushlab turilgan. 
Bugungi kunda bu joyda Xiva xonligida qozichilik tarixi, jazo turlari haqida ma’lumot beruvchi eskpozitsiya ochilgan.