Sherg‘ozixon madrasasi - Xorazm tabobati bo‘limi

Ko‘rgazma 1990 y Sherg‘ozixon madrasasida ochilgan. Sherg‘ozixon madrasasida joylashgan Xorazm tabobati muzeyi 1967 yilda tashkil qilinib, ko‘rgazmada Xorazm qadim tabobatidan ilmiy tibbiyotgacha bo‘lgan davrlar, Xorazmlik tabib allomalarining hayoti va ilmiy faoliyati, qadim davolash usullari ko‘rsatib o‘tilgan. Qadim manbalarda Xorazmda davolashning uchta yo‘li bo‘lganligi qayd qilinadi.

1.            So‘z va musiqa bilan davolash.

2.            Dorivor o‘simliklar bilan davolash.

3.            Pichoq “Jarrohlik” bilan davolash.

Qadimdan tabiblar muloyim so‘z va musiqa uyg‘unligida bemorlarda Birinchidan qo‘rquvni engishni yo‘qotish, Ikkinchidan dilxiralikni, Uchinchidan ehtirosni jilovlash yo‘li bilan davolash ishlarini olib borganlar.

Tabiblar inson ruhini davolamasdan turib, uni jismini davolab bo‘lmaydi, degan g‘oyani ilgari surishgan. Bu fanda ham o‘z isbotini topgan.

Ko‘rgazmaning bir bo‘limi madrasa tarixiga bag‘ishlangan bo‘lib, bunda Sherg‘ozixon madrasasida ta’lim olib o‘qigan qardosh xalqlar ko‘rgazmalari ham o‘rin olgan. 1990 yilda Turkman shoiri Maxtumquli Firog‘iy, 1995 yilda qoraqalpoq shoiri Ajiniyoz Qo‘siboy o‘g‘li, 2011 yilda qozoq allomasi Beket Ota hayoti va ilmiy faoliyatiga bag‘ishlangan ko‘rgazmalar tashkil qilingan

Ko‘rgazmada jami 283 ta eksponat mavjud.

Eng qiziqarli eksponatlar:

1.            Tabiblarni qon oladigan shoxlari.

2.            Mis qozon “giyoh damlamalar tayyorlash uchun“

3.            Qopshirma dori malhamlarni saqlash uchun

4.            Tish oladigan qisqich.

5.            Chanqovus.

Muzey ko‘rgazmalari zamon talabi asosida qayta tashkil qilinib, Ota – bobolarimizning o‘tmishdagi ilmiy meroslarini yosh avlodlar ongiga singdirib, ona vatanga bo‘lgan xis tuyg‘ularini shakllantirib borishdan iborat. Bo‘limimiz oldida ko‘rgazmalarni yangi noyob eksponatlar bilan boyitib borish, asori atiqalarni to‘plab yig‘ish, ularni namoyish qilish, o‘z holicha saqlab yosh avlodlarga buyuk tariximizni targ‘ib qilishdan iborat vazifalar o‘rin olgan.

Ohirgi badiiy jihozlash 2012 y o‘tkazilgan

Umumiy foydali maydoni 125 kv.m.