Kulolchilik

Kulolchilikda loydan piyola, lagan, tovoq, ko‘za, tandir, kosa, tog‘ora, xum va har xil o‘yinchoqlar qurilish materiallari ishlanadi va tayyorlanadi.

XIX asr oxiri XX asr boshlarida Markaziy Osiyo xalqlari o‘rtasida kulolchilik juda keng rivojlanib, kulolchilik markazlari paydo bo‘ldi. Sopol buyumlarni sirlab bezashning o‘ziga xos uslublari vujudga keldi.

XX asr boshlaridan bugungi kunlarimizgacha Xorazmda Ko‘hna Urganch (marxum Eshmurot usta), Xiva, Madir (Xonka yaqinidagi qishloq) va Kattabog‘ (Yangiariq) kulollar maktabi foaliyat ko‘rsatmoqda. Xorazmda bu qadimiy san’at avloddan – avlodga an’ana tariqasida o‘tib kelgan va xozirgi kunda ham rivojlanib takomillashib kelmoqda.