Qal’a devorlari

Ichon qal’a shahriston o‘ziga xos yaxlit me’moriy inshootlardan iborat bo‘lib, baland paxsa devor bilan o‘ralgan, to‘rtta darvozasi- Ota darvoza, Polvon darvoza, Tosh darvoza va Bog‘cha darvoza to‘rt tomonga qaratib qurilgan. Ichon qal’a devorlari vaqt o‘tishi bilan bir necha bor buzilgan va qayta ta’mirlangan.

Devor aylanasining uzunligi qariyb 2200 metrgacha, balandligi 7–8 metrga, poydevorining qalinligi esa 5–6 metrga teng. Ichon qal’a to‘g‘ri to‘rtburchak shaklida qurilgan bo‘lib, uzunligi 650 metr, eni 400 metr, ya’ni 26 gektar maydonni egallaydi.